Jak odhalit propagandu

Propaganda je všude kolem nás. My se jí můžeme naučit rozeznávat, nešířit mezi své přátele a dokonce ani jinak nepodporovat. Jsme totiž nástroji propagandy, aniž o tom vědomě víme. Drsné na tom je, že podporujeme propagandu nejen těch, se kterými souhlasíme, ale i nepřátel našeho názoru na svět. V tomto článku učím, jak jakoukoli propagandu rozeznat, odhalit její záměry a jak se vyhnout jejímu podporování nebo vlivu. Odhalíme si též, jak marketéři umí hacknout mozek člověka, což je základním nástrojem propagandy, hoaxů a fake news.

Teorie, bez které se nepohneme z místa

Než se pustíme do světa moderní propagandy, je třeba, abychom si uvědomili, že všichni jsme náchylní se nechat ovlivnit druhými lidmi. Chápu, že si teď říkáš, že ty ne. Ale nech mě to prosím obhájit. Už od malička jsi totiž pod vlivem ostatních. Začíná to tvou mamčou, taťuldou a případně sourozenci. Vše, co vidíš u nich, to pak děláš. Učíme se od druhých.

Většina z nás přijímá od nejbližšího okolí velmi snadno jeho přesvědčení. Pokud vyrůstám v rodině levicově zaměřených dělníků, asi nebudu silný pravicový kapitalista i když jsou výjimky, kdy mladý socialista vidí u svého přítele kapitalisty, že se mu finančně daří lépe a to změní jeho světonázor. Jak jsem již poznamenal, za to, jak smýšlíme, může naše okolí. Informace, kterými se krmíme z různých zdrojů a ostatní lidé jsou jeden z těch nejsilnějších pramenů, ze kterých pijeme „pravdu“ o světe kolem nás.

Pointa propagandy

Základní pointa, jak dělat dobrou reklamu a propagandu, je pochopit, jak člověk zpracovává informace. Bez toho se žádný marketér neobejde. Bez toho se neobejdeme ani my, kteří chceme umět odhalovat propagandistické sdělení, mající za úkol nás ovlivnit a které s námi má jakési postranními úmysly.

Jsme tak trochu ještěrky

Pochopení vývoje mozku člověka je základem s čím my reklamní specialisté pracujeme. Existuje část mozku, která nám ve splnění reklamních cílů velmi pomáhá. Pomůže nyní i tobě pochopit největší tajemství, které zneužívá propaganda.

Plazí mozek, vývojově starší část mozku, má za úkol řešit naléhavé situace v nejrychlejší možné reakční době. Vyvinula se kvůli naší obraně a je velmi důležitá pro naše přežití v přírodě, kde jsme kdysi byli sami kořistí.

Pudové reakce ještěřího mozku

Plazí, nebo také „ještěří mozek“, vypíná naše vědomí při aktuální a bezprostřední hrozbě. Je skvělé, že to umí. Tato část mozku zajišťuje, aby tělo mohlo velmi rychle reagovat a to v desetinách vteřiny. Má za cíl jen 3 základní reakce – útok, útěk a strnutí. V přírodě záleželo vždy na méně než vteřině, zda budeme dále žít nebo budeme potravou pro jiného tvora. Aby takové reakce bylo možné dosáhnout, mozek nepotřeboval vědomí, to jen proces zpomalovalo.

Mozek se vyvinul tak, že ve chvíli nebezpečí se vědomí vypne a tělo reaguje na základě naučených schémat uložených v podvědomí. Takže člověk, který se naučil dříve házet oštěpem, střílet lukem nebo sekat/bodat nožem v malém okamžiku tvrdě zaútočí na blížící se nebezpečí. Nepřemýšlí o tom, prostě rovnou jedná. Nebo strne a dělá, že je strom nebo mrtvola na zemi. A v poslední možnosti prostě vezme nohy na ramena a zdrhne. Prostě, cíl je jasný. Přežít.

Jenže tato funkce našeho mozku nezmizela i přesto, že dnes nám takové bezprostřední riziko sežrání dravou šelmou moc nehrozí. Jakmile se vyskytne nebezpečí a hrozba, vědomí se vypne. tak náš mozek hold funguje. Jsme tak trochu blbá velká ještěrka 🦎, když jde do tuhého, že?

Implantovaná informace

V marketingu je funkce našeho ještěřího mozku snadno zneužitelná. Vysvětlíme si nyní fungování mozku v jeho dvou základních módech. V běžném režimu nestimulovaném hrozbou a v reakčním módu strachu. Zjistíme tak způsob, jak a proč lze mozek zneužít k účelu implantátu informace bez toho, aby si toho člověk vědomě všiml – přesně to používá totiž propaganda.

Funkce mozku v klidovém stavu

Pokud jsme v klidu a bezpečí, náš mozek je celkem chytrý nástroj. Pokud k nám přijde informace, vědomě ji zhodnotíme, zda se jedná o pravdu nebo fikci, máme čas přemýšlet i na otázky typu proč informaci někdo stvořil a proč ji sděluje právě nám a také co by přijetí takové informace pro nás znamenalo.

Jakmile informaci zhodnotíme, uloží se k ostatním informacím do naší paměti a podvědomí. Celá banka a síť našich uložených informací v paměti / podvědomí z nás dělá člověka, kterým dnes jsme. Jsme následkem všech informací, které jsme přijali, uložili, zažili zkušeností a na základě kterých dnes jednáme. Z toho vyplývá, že pokud jsme dlouhodobě vystavení určitému směru přemýšlení, je pro nás těžké přijímat odlišné názory a to i přesto, že jsou vědecky prokázané (skutečností).

Informace > vědomé hodnocení > podvědomí (dlouhodobé přesvědčení, víra, …) = reakce

Jak vidíme, samotné vědomí – možnost informaci moudře zhodnotit a vyvodit rozumný závěr – je proto největší nepřítel propagandy a způsobu ovlivňování lidí. Lidé jsou vědomě totiž velmi chytří a prokouknou leccos.

Funkce ještěřího mozku v hrozbě

Sociální inženýr a tvůrce propagandy má za úkol vypnout klasickou funkci mozku, kdy je v klidu. Tím si otevře přímý přístup do paměti a podvědomí jedince. Dělá to velmi jednoduše a sofistikovaně. Používá jen standardní fungování mozku, tedy té ještěří části, jak jsme si ji už představili. K tomu, aby racionální vědomé zhodnocení informace šlo obejít, použije mentální zkratku – přepnutí obvodu toku informace zapnutím plazího mozku pomocí hrozby a vynechání tak zkoumání informace racionálním vědomím. Postup je tedy následující.

 1. Propagandista zapne plazí mozek umělou hrozbou nebo použije již existující reálné nebezpečí (dnes třeba koronavirus). Pokud se mu to povede, má napůl vyhráno. Způsobením strachu v mozku jedince uzavře vědomí a otevře si dveře přímo do podvědomí jedince.
 2. Nakonec přidá informaci, která je jeho implantátem, který lidem podstrčí do podvědomí bez toho, aniž by byla informace racionálně promýšlena vědomím. Mozek ji uloží bez hodnocení.

Informace (hrozba = přepnutí a vynechání vědomí) > podvědomí (dlouhodobé přesvědčení, víra, …) = reakce

Propaganda, ale abychom nebyli naivní a věc nezjednodušovali, není o sdělení jedné zprávy informace. Člověk nezačne rovnou věřit v něco zcela jiného, než doposud díky jednomu e-mailu nebo videu na Youtube. Propagandista bojuje proti celé síti informací a zkušeností v podvědomí jedince. Nejsilnější účinky propagandy jsou vidět až po mnoha vstupech informace a přijetí myšlenek podvědomím jedince – po dlouhodobější masáži, kdy je vytvořena nová síť pohledu na svět. Taková proměna je na člověku vidět zřetelně. Cílem propagandy je změnit smýšlení jedince a to trvá několik měsíců intenzivní propagandistickou masáží.

Praxe dělá mistra

Protože jenom praktické cvičení nám pomáhá si věc osvojit, tak si teorii ukážeme také v praxi na jedné se základních forem dnešní propagandy. Do e-mailu mi dne 18. 3. 2020 od člena mé rodiny dorazila jedna z informací, která je ukázková práce propagandy. E-mail obsahoval pouze koláž obrázků příspěvků z Facebooku. Autor neznámý. Ale cíl toho sdělení lze díky námi nabitému vzdělání o propagandě snadno přečíst.

Předmět zprávy:
„NAŠI DRAZÍ SPOLUOBČANÉ, CO POTŘEBUJÍ PŘES HUBU“

Obsah zprávy:

Ukázková propaganda přeposílaná jako e-mailový řetěz

Rozbor propagandy

Nikdo nemůže dokázat pravost příspěvků v e-mailu uvedených, byť vypadají celkem věrohodně. Takové obrázky Vám mohu udělat během 30 minut v grafickém programu. Anebo autoři příspěvků mohou být falešné facebookové účty, které takto zvláštně diskutují na Facebooku. Ale klidně ty příspěvky nyní prohlašme za pravé. Oni totiž jsou jen nástrojem a nejsou ten hlavní problém věci propagandy, kterou tu odkrývám. Věrohodnost těch obrázků klidně potvrďme i přesto, že mohou být falešné. Myslím, že klidně mohou být i opravdové. Fakt to nehraje žádnou roli. Soustřeďte se.

Přečtěte si ty příspěvky na obrázku úplně všechny. Všimněte si, jak Váš mozek Vás nyní nutí nenávidět ty lidi, co psali příspěvky. Protože jestli nejste na ty lidi naštvaní, tak je s Vámi něco v nepořádku. A teď pojďme k věci, o co v tom e-mailu vlastně jde a co je implantát informace, kterou chce dostat propagandista do Vašeho podvědomí.

 1. Předmět e-mailu má jen za cíl, abyste si ho přečetli. Má prvky senzace a nenávisti. To je blízké mnoha z nás. Takže klik a jsme uvnitř.
 2. Obsah e-mailu má za cíl vzbudit několik představ a silných pudových pocitů:
  • základ zprávy je reálná hrozba: KORONAVIRUS – to vypne vědomí a přepne mozek do reaktivního módu, kdy nehodnotí věc z odstupu
  • další informací je, že „tihle“ to šíří a jsou nepřátelé – způsobí hněv a nenávist vůči zmíněným skupinám lidí
  • když si všimnete, je tam šikovně podstrčeno v prvních obrázcích několik skupin lidí: nesympatizanti p. Babiše (vlastizrádci), mladá holka (mladí přeci nemají zkušenosti vs. aféra s Grétou a školáky) a pošťák (no, kdo má rád pošťáky? – kontrolní skupina, která má za cíl zamaskovat ty dvě předchozí skupiny)

Cíle propagandistické zprávy a implantáty informací jsou jednoduše:

 1. aby, příjemci zprávy neměly tyto skupiny lidí ještě více rádi, aby k nim dokonce cítili nenávist a viděli je jako hrozbu nakažení koronavirem => zpráva má především označit, kdo jsou opravdoví nepřátelé způsobující šíření nákazu v ČR a nenávist k těmto skupinám lidí
 2. aby lidé cítili beznaděj a rezignovali, že se nedá nic dělat a že šíření nemoci neovlivní, protože existují právě ostatní nezodpovědní a konkrétní skupiny lidí, naši nepřátelé
 3. zpráva vede svým obsahem k osobní nezodpovědnosti a neopatrnosti, ačkoli si to úplně neuvědomíme na první pohled a vnitřní rezignaci jedince na to, že může něco ovlivnit

Nyní jsme si ukázali na reálném příkladu, jak vypnutí vědomí a podstrčení informace Vás může ovlivnit vidět určité skupiny lidí jako nepřátelé. Úplně stejně to může být na druhou stranu, kdy Vás někdo bude masírovat proti jiným skupinám nebo dnešnímu premiérovi. Co je důležité, abyste se tedy ubránili propagandě? Musíte rozeznat, kdo propagandu dělá a kdo ne. Návod máte.

Tak hodně zdaru. 😉